O NASWŁADZEDZIAŁALNOŚCIKOMUNIKATYKONTAKT

DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA

Jako placówka kształcenia ustawicznego Cech prowadzi:

  • szkolenia doskonalące dla pracodawców i pracowników zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych, między innymi:
    • kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu,
    • kursy BHP,
    • kursy dokształcające dla pracowników młodocianych zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
© 2011 Projekt i wykonanie, hosting - WS Media Joanna Stoltman
Zdjęcie lotnicze - © Artur Socha