O NASWŁADZEDZIAŁALNOŚCIKOMUNIKATYKONTAKT

KOMUNIKATY

Porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Związkiem Rzemiosła Polskiego

Poniżej publikujemy porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Związkiem Rzemiosła Polskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie współpracy na rzecz poprawy stanu kształcenia zawodowego, w szczególności realizacji praktycznej nauki zawodu.

Treść porozumienia do pobrania (.pdf)


Nabór chętnych na kursy doskonalące

Cech Rzemiosł Różnych w Kartuzach ogłasza nabór chętnych na nw. wymienione kursy doskonalące:

 • pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
 • BHP (podstawowy, okresowy dla pracodawców i pracowników
Bliższych informacji udziela biuro Cechu. w godz. od 8:00-15:00 (od poniedziałku do piątku), tel. 58 681-18-35


Przygotowanie zawodowe

Wymagane dokumenty do zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracownikiem młodocianym:

 1. Zaświadczenie lekarskie (od lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych)
 2. Ksero aktu urodzenia
 3. Ksero świadectwa ukończenia gimnazjum
 4. Dokładny adres zamieszkania
 5. Zaświadczenie ze szkoły (potwierdzające przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia)
Powyższe dokumenty należy złożyć w biurze Cechu, po czym ustalony zostanie dogodny dla pracodawcy termin sporządzenia umowy.


Egzamin czeladniczy

Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego:

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu (drukować dwustronnie)- druk do pobrania
 2. Jedno zdjęcie (37x52mm)
 3. Ksero umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
 4. Ksero świadectwa ukończenia szkoły zawodowej (w przypadku, gdy nauka teoretyczna realizowana była systemem pozaszkolnym dołączyć należy ksero ukończenia gimnazjum)
 5. Zaświadczenie ukończenia praktycznej nauki zawodu (wystawia pracodawca) - druk do pobrania
 6. Dowód wpłaty kwoty 761 zł, na adres:

  Pomorska Izba Rzemieślnicza MiŚP
  ul. Piwna 1/2
  80-831 Gdańsk
  nr konta: BGŻ BNP PARIBAS 81 1600 1462 1817 4823 9000 0001
W/w dokumenty należy złożyć w biurze Cechu do dnia 10 lipca br.


Egzamin mistrzowski

Wymagane dokumenty do egzaminu mistrzowskiego:

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu (drukować dwustronnie)- druk do pobrania,
 2. Jedno zdjęcie (37x52mm),
 3. Świadectwo ukończenia szkoły – kserokopia,
 4. Dokument kwalifikacji zawodowych (świadectwo czeladnicze) - kserokopia,
 5. Dowód potwierdzający staż pracy w zawodzie (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) - kserokopia,
 6. Oświadczenie - druk do pobrania
 7. Dowód wpłaty kwoty 1.521 zł. Na adres:

  Pomorska Izba Rzemieślnicza MiŚP
  ul. Piwna 1/2
  80-831 Gdańsk
  nr konta: BGŻ BNP PARIBAS 81 160 1462 1817 4823 9000 0001

© 2011 Projekt i wykonanie, hosting - WS Media Joanna Stoltman
Zdjęcie lotnicze - © Artur Socha